სამშენებლო ბუღალტერია

 სამშენებლო ბუღალტერია

გასაყიდად განკუთვნილი მშენებლობის ბუღალტრული გატარებები,

ხშირად დაშვებული შეცდომები მშენებლის და მიწის მესაკუთრის მხრიდან , აღრიცხვის პრინციპები.

მოცულობა 6 გვერდი.

განკუთვნილია მხოლოდ შემძენი პირის პირადი მოხმარებისთვის, გავრცელების ან გაყიდვის უფლების გარეშე.დამატებითი რესურსები:

მშენებლობის გამარტივებული აღრიცხვა Excel-ის მეშვებით

პროგრამა სამშენებლო ბიზნესის მარტივი აღრიცხვისთვის