ბუღალტერია, სამშენებლო ბიზნესი

სამშენებლო კალკულატორი

ფაილში წერთ შემოსავლებს და ხარჯებს, ავტომატურად ითვლის  მშენებლობის თვითღირებულებას, მოგების გადასახადს, საშემოსავლოს,  საპენსიოს, დღგ-ეს, დივიდენდს.

არ ითვლის ქონების გადასახადს  , რომელიც ცალკე ფაილში უნდა დათვალოთ და აქ როგორც ხარჯი (დღგ-ის გარეშე) ისე მიუთითოთ. 

დღგ-ის დასათვლელად თარიღი სწორად უნდა იყოს მითითებული. არ სჭირდება Excel-ის განსაკუთრებული ცოდნა, პარალელურად შეგიძლიათ აკონტროლოთ ბუღალტრის მიერ დათვლილი გადასახადები, თუ მოხდა აცდენა უნდა დაადგინოთ აცდენის მიზეზი. განკუთვნილია მათთვის ვინც არ იცის ბუღალტერია.

დამატებითი რესურსები:

სამშენებლობუღალტერიაში ხშირად დაშვებული შეცდომები


პროგრამა სამშენებლო ბიზნესის მარტივი აღრიცხვისთვის