საბუღალტრო პროგრამა Excel-ში

 გამარტივებული ბუღალტერია მომსახურების სფერო

Excel-ის ფაილი განკუთვნილი მომსახურების სფეროს კომპანიებისთვის. დამფუძნებელი ან მენეჯერი მარტივად შეძლებს გამოთვალოს გადასახადები, ბუღალტრული ცოდნის გარეშე.

ფაილი დაყოფილი სამ ნაწილად, ზედა ნაწილში მოცემული გადასახადების მაჩვენებლები, ქვედა მარცხენა ნაწილში იწერება ხარჯები, მარჯვენაში შემოსავლები.

მენიუდან ირჩევთ ხარჯის ოთხ ტიპს 

დღგ-ის გადამხდელი,

დღგ-ის არ გადამხდელი,

საპენსიოს გადამხდელი,

საპენსიოს არ გადამხდელი

თუ ხარჯი ეხება ხელფასს ავტომატურად გიჩვენებთ საპენსიოს და საშემოსავლოს გათვლას თუ ხარჯი ეხება კომპანიას მაშინ ირჩევთ დღგ-ის მიხედვით.

მონაცემის შეყვანის შემდეგ გაანგარიშება იცვლება და ხედავთ კუთვნილ დივიდენდს , საშემოსავლოს და მოგების გადასახადებს გარდა ქონების გადასახადისა , რომელიც წელიწადში ერთხელ ბარდება

ფაილის მეშვეობით შეგიძლიათ დამოუკიდებელად აწარმოოთ ბუღალტერია ან მარტივად აკონტროლოთ თქვენი ბუღალტრის გათვლები.


 სადემონსტრაციო ვიდეო  სადემონსტრაციო PDF  Excel-ის ფაილის გადმოწერა