რა არის დღგ

დღგ არის გადასახადი რომელიც 1954 წელს მოიგონა მორის ლორემ საფრანგეთში. სიძლიერის მიხედვით ჩამოუვარდება მხოლოდ ინფლაციის გადასახადს, რომელიც ქვეყნის ყველა მოქალაქეს ეხება.

სქემა თაღლითურია, სახელმწიფო ეფარება ბიზნესს და ბიზნესის სახელით აძვირებს საქონელს და მომსახურებას. ხალხის მასა ვერ ხვდება გაძვირების რეალურ მიზეზს და აგრესია არ გადააქვს სახელმწიფოზე.

როგორ მუშაობს.

დაუშვათ ვაჭარი ყიდის საქონელს 100 ლარად, რომელიც დაუჯდა 40 ლარი, იგებს 60 ლარს, სახელმწიფო ავალდებულებს ვაჭარს მის გასაყიდ ფასს დაამატოს გარკვეული პროცენტი, საქართველოს შემთხვევაში 18 %.

40 დაუჯდა + 60 ვაჭარმა დაამატა + 18 სახელმწიფომ დაამატა = ფასი დღგ-ის ჩათვლით 118 ლარი

ეშმაკობა ამით არ მთავრდება, ვაჭარს უხარია, რომ მის 60 ლარს არავინ არ შეეხო , მაგრამ რეალობაში ბაზარი არ იღებს მათემატიკურ ფასებს და საქონელი კვლავ 100 ლარად იყიდება.

ამ დროს ბიზნესი თავის მოგების ხარჯზე უხდის სახელმწიფოს, რომელსაც გარანტირებული აქვს 18 %.

როგორ მუშაობს ჩათვლა

40 დაუჯდა + 60 ვაჭარმა დაამატა + 18 სახელმწიფომ დაამატა = ფასი დღგ-ის ჩათვლით 118 ლარი  მიყიდა მეორე ვაჭარს რომელიც ორჯერ ძვირად ყიდის

დაუჯდა 100 + დღგ მიყიდეს 18 დაამატა 60 თავის მოგება + დაამატა (100+60)-ის 18 % და გაყიდა 188.8

სახელმწიფო აძლევს საშუალებას ჩაითვალოს 18 ნაყიდის და ბიუჯეტში უნდა გადაიხადოს 28.8 – 18 ლარი

მთელი დაგროვილი დღგ გადადის საბოლოო მყიდველის ჯიბეზე.

რეალურად ბიზნესი რომელიც ერთი შეხედვით დამატებული მოგების დღგ-ეს სხვაობას იხდის ისიც აგებს, ბევრი ფარული პარამეტრის გამო.