გადაფასების გატარება

ფაილში მოცემულია შინაარსი თუ როგორ ხდება სავალუტო ანგარიშების გადაფასება ტექნიკურად, რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება. 

განკუთვნილია მათთვის ვისაც უკვე გააჩნია ბუღალტერიის ბაზისური ცოდნა. 

განკუთვნილია მხოლოდ შემძენი პირის პირადი მოხმარებისთვის, გავრცელების ან გაყიდვის უფლების გარეშე.

 PDF ფაილის გადმოწერა