კონსოლიდირებული ბალანსი, ბუღალტრული გატარებები, პრინციპი

ფაილი შედგება 7 გვერდისგან, განხილულია დამფუძნებელი და შვილობილი კომპანიების კონკრეტული პრაქტიკული მაგალითი,  ყველა მონაწილის ბუღალტრული გატერებების და ბალანსების ეტაპობრივი წარმოდგენით, შეძლებთ გაერკვეთ კონსოლიდაციის შინაარსში, მოახერხოთ რთულ სიტუაციებში საკუთარი ლოგიკით გამოსავლის მოძებნა. ფაილი არაა განკუთვნილი დამწყებთათვის , მკითხველს უნდა გააჩნდეს ბაზისური ცოდნა რა არის ბუღალტრული გატარება, რა არის ბალანსი.    


 PDF ფაილის გადმოწერა