მიღებული ავანსის, დღგ-ით დაბეგვრა

მიღებული ავანსის, დღგ-ით დაბეგვრის გატარებები. ხშირად დაშვებული პრინციპული შეცდომა და მისი გამოსწორების ხერხები.
გატარების ორი სტილი: 
1) შუალედური ანგარიშის გამოყენებით
2) ავანსის ორ ნაწილად აღრიცხვა.

განკუთვნილია მათთვის ვისაც გააჩნია ბუღალტერიის ბაზისური ცოდნა.

 PDF ფაილის გადმოწერა