გადასახადების ფორმულები

ფაილში მოცემულია შემოკლებული ფორმულები, გადასახადების მარტივად დასათვლელად

ხელზე გასაცემი ხელფასი (ფორმულა) = დარიცხულ ხელფასს (მეორე 2% საპენსიოს გარეშე)
ხელზე გასაცემი ხელფასი (ფორმულა) = საპენსიო 2%
ხელზე გასაცემი ხელფასი (ფორმულა)= საშემოსავლო გადასახადს
დარიცხულ ხელფასი (მეორე 2% საპენსიოს გარეშე) (ფორმულა)= საპენსიო 2%
დარიცხულ ხელფასი (მეორე 2% საპენსიოს გარეშე) (ფორმულა)= საშემოსავლო გადასახადს
საპენსიოს არ გადამხდელი ხელზე გასაცემი ხელფასი (ფორმულა) = დარიცხულ ხელფასს ხელზე გასაცემი ხელფასი (ფორმულა)= საშემოსავლო გადასახადს 
დარიცხულ ხელფასი (ფორმულა) = საშემოსავლო გადასახადს
დარიცხულ ხელფასი(ფორმულა)= ხელზე გასაცემი ხელფასი
დღგ როდესაც გათვლაში აქციზი არ მონაწილეობს თანხა დღგ-ის ჩათვლით (ფორმულა) = დღგ
თანხა დღგ-ის ჩათვლით (ფორმულა)= თანხა დღგ-ის გარეშე 
თანხა დღგ-ის გარეშე (ფორმულა)=დღგ
გასაცემი დივიდენდი როდესაც მოგების გადასახადი = 0 საშემოსავლო 5% ხელზე გასაცემი დივიდენდი (ფორმულა) = საშემოსავლო
გასაცემი დივიდენდი როდესაც მოგების გადასახადი = 15% საშემოსავლო 5% ხელზე გასაცემი დივიდენდი (ფორმულა) = მოგების გადასახადი


 PDF ფაილის გადმოწერა