ბუღალტრის პასუხისმგებლობა

ბუღალტრის პასუხისმგებლობა, რა შემთხვევაში იჭერენ და რა შემთხვევაში აჯარიმებენ ბუღალტერს , კანონით გათვალისწინებული სასჯელი კონკრეტული მუხლები. თითოეული მუხლი გამოყოფილია ხაზით.

დოკუმენტში მოცემულია ოთხი მუხლი და ორი კონკრეტული შემთხვევა პრაქტიკიდან, სულ სამი გვერდი.

დაგეხმარებათ სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში.


 PDF ფაილის გადმოწერა