პროგრამა საწყობის და მაღაზიის აღრიცხვისთვის

მარტივი პროგრამა საწყობის და მაღაზიის აღრიცხვისთვის
მარტივი პროგრამა საწყობის და მაღაზიის აღრიცხვისთვის, იწერთ არქივს , ახდენთ საქაღალდეში ამოარქივებას და გამშვები ფაილის გაშვებას, ინფორმაცია მოცემულ საქაღალდეში ინახება. 

გადადით საქონლის ღილაკზე  და დაამატეთ ახალი საქონელი, 
საქონლის დამატების დროს ივსება მისი შეძენის და გაყიდვის ფასი. იხილეთ სურათი.

ლოკაციის ღილაკით ამატებთ ახალ საწყობს ან მაღაზიას იხილეთ სურათი.
ლოკაციის ღილაკი

საქონლის ინვენტარიზაციის ღილაკი საშუალებას გაძლევთ საქონლის ნაშთი დაამატოთ ან დააკლოთ , შეძენის ან გაყიდვის მიღმა. იხილეთ სურათი.
საქონლის ინვენტარიზაციის ღილაკი

საქონლის შეძენისას ჯერ ამატებთ კომპანიას, შემდგომ საქონელს, შემდგომ გადახდას. ღილაკი შეკვეთა ნიშანვს, რომ ჩანაწერი ნაშთებზე არ მოქმედებს. იხილეთ სურათი.

საქონლის შეძენა

საქონლის გაყიდვისას ჯერ ამატებთ მყიდველს, შემდგომ საქონელს, შემდგომ გადახდას, ღილაკი შეკვეთა ნიშანვს რომ ჩანაწერი ნაშთებზე არ მოქმედებს. იხილეთ სურათი.
საქონლის გაყიდვა

∑ საქონლის მოძრაობა, ∑ ნიშნავს რომ ეს ღილაკი აჩვენებს შედეგებს, შედეგებში შეგიძლიათ აარჩითო პერიოდი. იხილეთ სურათი.
საქონლის მოძრაობა

∑ მომწოდებლები, აჩვენებს დავალიანებას პერიოდის მიხედვით. იხილეთ სურათი.
მომწოდებლები
∑ მყიდველები, აჩვენებს დავალიანებას პერიოდის მიხედვით . იხილეთ სურათი.
მყიდველები

სადემონსტრაციო ვერსიის გადმოწერა,  დემო ვერსია არ ანგარიშობს საქონლის ნაშთებს ( ვიდეო გაკვეთილი)