ექსელის სწავლა

ექსელის სწავლა


ექსელის უფასო კურსი, დაგეხმარებათ საფუძვლიანად გაერკვეთ პროგრამაში. ყველა ცნება წარმოდგენილია მოკლე ვიდეო რგოლის სახით, გაკვეთილი აჩვენებს პრაქტიკულ მაგალითს სათაურის მიხედვით. ვიდეოს ყურების შემდეგ ავტომატურად ირთვება შემდეგი ვიდეო გაკვეთილი და არ გჭირდებათ შემდეგის ძებნა. იწყებთ იმ ეტაპიდან საიდანაც გსურთ. ექსელი ეტაპობრივად გადადის მონაცემთა დამუშავების მძლავრ ინსტრუმენტში, რომელიც ყველას არ სჭირდება. თუ ვერ იგებთ ინგლისურ სათაურებს შეცვალეთ თქვენი YouTube ანგარიშის ენა ქართულზე და სათაურები ქართულად გამოჩნდება.

თქვენი ლაიკი ხელს უწყობს არხის განვითარებას.


დამატებით ფასიანი ინდივიდუალური სასწავლო კურსი საშუალებას მოგცემთ ადვილად გაერკვეთ პროგრამაში მასწავლებლის დახმარებით.
ექსელში ახალი ფაილის შექმნა გაკვეთილი 1

ახალი ფაილის შექმნა ექსელში შაბლონების გამოყენებით, გაკვეთილი 2

ფაილის შენახვა ექსელში, გაკვეთილი 3

ექსელმა ყოველთვის შეინახოს ფაილი არჩეულ საქაღალდეში გაკვეთილი 4

შენახული ფაილის გახსნა ექსელში, გაკვეთილი 5

ფაილის ბეჭდვა ექსელში, გაკვეთილი 6

ექსელის ფაილზე პაროლის დადება, გაკვეთილი 7

პაროლის მოხსნა ექსელზე, გაკვეთილი 8

მოქმედების უკან დაბრუნება ან წინ გადახვევა ექსელში, გაკვეთილი 9

როგორ მოვნიშნოთ ყველა ველი ექსელში, გაკვეთილი 10

ექსელში ობიექტების კოპირება, ჩასმა, ამოჭრა, გაკვეთილი 11

ალტ ღილაკის გამოყენება ექსელში, გაკვეთილი 12

ინფორმაცია ექსელის ფაილის შესახებ, ავტორი, შექმნის თარიღი, ბოლო დაბეჭდვის თარიღი, გაკვეთილი 13

როგორ ჩავრთოთ გამოთვლითი ფორმულები ექსელში , გაკვეთილი 14

ტექსტის გასწორება ექსელში გაკვეთილი 15

ტექსტის ხაზგასმა ექსელში გაკვეთილი 16

ტექსტის გამუქება დახრა ექსელში გაკვეთილი 17

როგორ დავამატოთ ავტომატური ნუმერაცია ექსელში, გაკვეთილი 18

ექსელის ტექსტის სხვადასხვა შრიფტით და ზომით გამოსახვა გაკვეთილი 19

როგორ გამოვაჩინოთ ტექსტი ექსელის უჯრებში გადახაზვით და როგორ შევცვალოთ შრიფტის ფერი, გაკვეთილი 20

როგორ ავწიოთ ან დავწიოთ ტექსტი სტრიქონს მაღლა ან დაბლა ექსელში, გაკვეთილი 21

როგორ შევქმნათ მარტივი ცხრილი ექსელში, გაკვეთილი 22

როგორ შევცვალოთ ექსელის უჯრების საზღვრების სტილი, გაკვეთილი 23

დიაგონალური ხაზი ექსელის უჯრებში, გაკვეთილი 24

ექსელის უჯრების საზღვრების სხვადასხვა ფერები, გაკვეთილი 25

უჯრების გაერთიანება ექსელში, გაკვეთილი 26

როგორ დავხაროთ ტექსტი ექსელის უჯრაში, გაკვეთილი 27

ტექსტის გადატანა (ჰორიზონტალურად) ექსელის უჯრებში, გაკვეთილი 28

ექსელში გრძელი ტექსტის გადატანა უჯრის რამდენიმე სტრიქონში, გაკვეთილი 29

დააკოპირეთ ექსელის უჯრა დიზაინით ან მის გარეშე, გაკვეთილი 30

დააკოპირეთ ექსელის უჯრა საზღვრების ფორმირების გარეშე, გაკვეთილი 31

დააკოპირეთ ექსელის უჯრა საზღვრების ფორმირებით გაკვეთილი 32

დააკოპირეთ და შეცვალეთ ექსელის ჰორიზონტალური ფორმულა ვერტიკალურით , გაკვეთილი 33

როგორ დავაკოპიროთ ექსელის უჯრების მნიშვნელობები (შედეგები) ფორმულების გარეშე, გაკვეთილი 34

1. კოპირება ექსელში ფორმულების გარეშე. 2. ერთ უჯრაზე მიყინული ლოგიკა, გაკვეთილი 35

ექსელის უჯრის დაკავშირება სურათთან, გაკვეთილი 36

ექსელის უჯრის ფორმატ დიზაინერი, გაკვეთილი 37

ექსელის ჩასმის სპეციალური მენიუს გამოყენება, გაკვეთილი 38

ექსელის უჯრების დინამიური კოპირება, ფორმულასთან კავშირის დაკარგვის გარეშე, გაკვეთილი 39

ვერტიკალური Excel ცხრილის კოპირებით ჰორიზონტალურ ცხრილში გადაყვანა , გაკვეთილი 40

დააკოპირეთ ექსელის უჯრა ფორმატის ცვლილებით და მნიშვნელობების გამრავლებით, გაკვეთილი 41

ცხრილების შედარება ექსელში, გაკვეთილი 41-1

როგორ შევცვალოთ ათობითი თანრიგის მნიშვნელობა ექსელის უჯრებში, გაკვეთილი 42

ექსელის უჯრის ვალუტის ფორმატი, გაკვეთილი 43

ავტომატურად შეიცვალოს ექსელის უჯრების დიზაინი, თუ მნიშვნელობა აღემატება მითითებულს, გაკვეთილი 44

შეცვალოს ექსელის უჯრების დიზაინი, თუ მნიშვნელობა ციფრთა მითითებულ დიაპაზონს მიღმაა, გაკვეთილი 45

შეცვალოს უჯრების დიზაინი, თუ ტექსტის მნიშვნელობა ნაწილობრივ ემთხვევა მოცემულ ტექსტს, გაკვეთილი 46

შეცვალეთ Excel ცხრილის ფორმატი, თუ უჯრა შეიცავს ტექსტის კონკრეტულ ნაწილს, გაკვეთილი 47

შეცვალოს ცხრილის ფორმატი, თუ ექსელის უჯრები შეიცავს მითითებულ თარიღებს, გაკვეთილი 48

როგორ მოვძებნოთ ექსელის დუბლიკატი ან უნიკალურ შინაარსის უჯრები, გაკვეთილი 49

როგორ წარმოვაჩინოთ დინამიურად ტოპ რიცხვები Excel-ში, გაკვეთილი 50

როგორ გამოვყოთ ცხრილის უმცირესი მნიშვნელობები ექსელში, გაკვეთილი 51

ავტომატურად გამოვყოთ ექსელში ცხრილიდან უდიდესი მნიშვნელობები პროცენტების გამოყენებით, გაკვეთილი 52

როგორ გამოვყოთ დინამიურად ცხრილიდან საშუალოზე მაღალი რიცხვითი მნიშვნელობები, გაკვეთილი 53

როგორ გამოვყოთ საშუალოზე დაბალი მნიშვნელობები ცხრილიდან, გაკვეთილი 54

აჩვენეთ რიცხვები ექსელის უჯრებში, როგორც ჩატვირთვის ზოლი სიდიდის მიხედვით, გაკვეთილი 55

Excel-ის რიცხვითი მნიშვნელობების ცვალებადი ფერითი შკალა, გაკვეთილი 56

Excel-ის რიცხვითი მნიშვნელობების მხატვრული გამოსხვა, გაკვეთილი 57

როგორ გამოვაჩინოთ Excel ცხრილის რიცხვითი მნიშვნელობები ორ ფერიანი შკალით, გაკვეთილი 58

როგორ შევცვალოთ ექსელის უჯრების ფორმატი ჭეშმარიტია ან მცდარია მნიშვნელობებით, გაკვეთილი 59

როგორ შევცვალოთ ექსელის უჯრების ფორმატი, თუ უჯრა ცარიელია ან შევსებულია, გაკვეთილი 60

შეიცვალოს ცხრილის ფორმატი, თუ ექსელის უჯრების მნიშვნელობები ერთმანეთის ტოლია, გაკვეთილი 61

შეიცვალოს ექსელის უჯრების ფორმატი, მითითებულ თარიღზე, გაკვეთილი 62

Excel-ის ცხრილების დიზაინების გალერეა გაკვეთილი 63

დაამატეთ თქვენი საკუთარი დიზაინი Excel-ის ცხრილის დიზაინის გალერეაში გაკვეთილი 64

ექსელის უჯრების დიზაინის გალერეა გაკვეთილი 65

დაამატეთ თქვენი საკუთარი დიზაინი ექსელის უჯრის დიზაინის გალერეაში გაკვეთილი 66

ჩასვით ან ამოიღეთ სვეტები და რიგები Excel-ის სამუშაო ფურცელზე გაკვეთილი 67

ახალი Excel-ის სამუშაო ფურცლის ჩასმა გაკვეთილი 68

ყველა ექსელის უჯრის სიმაღლის შეცვლა გაკვეთილი 69

ავტომატურად შეცვალეთ ყველა ექსელის უჯრის სიმაღლე გაკვეთილი 70

შეცვალეთ ექსელის ყველა უჯრის სიგანე გაკვეთილი 71

ექსელის უჯრების დამალვა, გამოჩენა გაკვეთილი 72

Excel-ის სამუშაო ფურცლის დამალვა ან გამოჩენა გაკვეთილი 73

გადაარქვით Excel-ის სამუშაო ფურცელს სახელი, შეცვალეთ სამუშაო ფურცლის ღილაკის ფერი, გაკვეთილი 74

დააკოპირეთ ან წაშალეთ Excel-ის სამუშაო ფურცელი გაკვეთილი 75

ექსელის უჯრების დაცვა და დაბლოკვა გაკვეთილი 76

Excel-ის ფურცლის დაცვის გაუქმება გაკვეთილი 77

ექსელი უჯრების დაცვა და დაბლოკვა მეორე ხერხი, გაკვეთილი 78

მარტივი გზა ექსელის უჯრების შეჯამება, საშუალო, რაოდენობა, მაქსიმუმი, მინიმუმი, გაკვეთილი 79

დააკოპირეთ მიმდებარე ექსელის უჯრები, გაკვეთილი 80

რიცხვების მიმდევრობის შექმნა ექსელის გაკვეთილი 81

თარიღების მიმდევრობის შექმნა ექსელის გაკვეთილი 82

ავტომატურად შეავსეთ ყველა უჯრა ექსელში ვერტიკალურად, გაკვეთილი 83

ტექსტის გასწორება სვეტების მიხედვით, Excel-ის გაკვეთილი 84

როგორ ამოვიღოთ ავტომატურად ფრაგმენტები ექსელის უჯრების მნიშვნელობებიდან , გაკვეთილი 85

უჯრედებისა და Excel ფურცლების ბმულების შექმნა, გაკვეთილი 86

ბმულები Excel უჯრებს შორის, გაკვეთილი 87

ვებ ლინკების და ფაილებზე ლინკების შექმნა Excel-ის სამუშაო ფურცელში, გაკვეთილი 88

ელ.ფოსტის ბმულების შექმნა Excel-ში გაკვეთილი 89

ექსელის უჯრების გასუფთავების ფუნქცია, გაკვეთილი 90

მოძებნეთ სურათები და ინფორმაცია ინტერნეტში Excel-ის სამუშაო ფურცლიდან, გაკვეთილი 91

Excel ცხრილების სინქრონული ან ასინქრონული დახარისხება, გაკვეთილი 92

დაალაგეთ Excel ცხრილის სვეტები სხვა დამატებითი ფუნქციების მეშვეობით, გაკვეთილი 93

Excel-ის ცხრილის ფილტრის შექმნა გაკვეთილი 94

Excel ცხრილის ფილტრის შექმნის უსწრაფესი გზა, გაკვეთილი 95

Excel ცხრილების ფერადი ფილტრები გაკვეთილი 96

Excel ფილტრი შრიფტის ფერის მიხედვით გაკვეთილი 97

Excel ფილტრი თარიღის მიხედვით, გაკვეთილი 98

Excel ფილტრი ტექსტის მიხედვით გაკვეთილი 99

Excel ფილტრი რიცხვებით გაკვეთილი 100

Excel-ის ყველა ფილტრის გასუფთავება, გაკვეთილი 101

ძებნა Excel-ის სამუშაო წიგნში ან ფურცელში გაკვეთილი 102

მოძებნეთ მხოლოდ შერჩეულ დიზაინში Excel გაკვეთილი 103

ძიება Excel-ის ფორმულებში, გაკვეთილი 104

იპოვეთ და შეცვალეთ ტექსტი Excel-ში, გაკვეთილი 105

იპოვეთ და შეცვალეთ ექსელის უჯრების ფორმატი, გაკვეთილი 106

აირჩიეთ ყველა სასურველი ველის ტიპი Excel-ში, გაკვეთილი 107

კრებსითი ცხრილის შექმნა Excel-ში, გაკვეთილი 108

შექმენით კრებსითი ცხრილი შაბლონებიდან Excel-ში, გაკვეთილი 109

შეცვალეთ ექსელის კრებსითი ცხრილის უჯრების ფორმატი, გაკვეთილი 110

კრებსითი ცხრილის მონაცემების დეტალების ჩვენება Excel-ში, გაკვეთილი 111

ახალი საზომი ერთეულის დამატება Excel-ის ცხრილებში, გაკვეთილი 112

კრებსითი ცხრილის მონაცემთა წყაროს გაფართოება Excel-ში გაკვეთილი 113

გამოთვლადი ველის დამატება Excel-ის კრებსით ცხრილში, გაკვეთილი 114

დაამატეთ სლაისერი Excel-ის კრებსით ცხრილს, გაკვეთილი 115

დაარქვით სახელი Excel-ის კრებსით ცხრილს, გაკვეთილი 116

Excel-ში ანგარიშგების ველების დასამატებლად დიზაინის არჩევა, გაკვეთილი 117

ახალი ფურცლების შექმნა excel-ის კრებსითი ცხრილის ფილტრიდან, გაკვეთილი 118

გრადიენტური შევსება Excel-ის კრებსითი ცხრილის, გაკვეთილი 119

გამოთვლადი ველის ამოღება Excel-ის კრებსითი ცხრილიდან, გაკვეთილი 120

საერთო ჯამების ჩვენება ან დამალვა Excel-ის კრებსით ცხრილში, გაკვეთილი 121

აჩვენეთ განსხვავება თვეში გაყიდვებს შორის Excel-ის კრებსით ცხრილში, გაკვეთილი 122

შეცვალეთ რიცხვითი ფორმატი ფერადი ისრებით Excel-ის კრებსით ცხრილში, გაკვეთილი 123

დააჯგუფეთ რიგები Excel-ის კრებსით ცხრილში, გაკვეთილი 124

ქრონოლოგიის ჩასმა Excel-ის კრებსით ცხრილში, გაკვეთილი 125

Excel-ის კრებსითი დიაგრამა, გაკვეთილი 126

განსხვავება ცხრილსა და დიაპაზონს შორის Excel-ში. (Excel Smart ცხრილი სახელწოდებით), გაკვეთილი 127

სტრიქონების დამატება Excel-ის სმარტ ცხრილში, გაკვეთილი 128

განსხვავება ჭკვიანი ცხრილისა და დიაპაზონის ფორმულებს შორის Excel-ში, გაკვეთილი 129

სმარტ ცხრილის დიაპაზონში გადაყვანა Excel-ში, გაკვეთილი 130

სმარტ ცხრილის გადაქცევა კრებსით ცხრილად Excel-ში, გაკვეთილი 131

ამოიღეთ დუბლიკატები excel ცხრილიდან, გაკვეთილი 132

სლაისერის დამატება Excel-ის სმარტ ცხრილში, გაკვეთილი 133

ექსელის სლაისერზე სახელის გადარქმევა, დიზაინის შეცვლა, გაკვეთილი 134

სმარტ ცხრილის სტილის ვარიანტები, ჯამების დამატება, ცხრილის სახელის დამალვა, გაკვეთილი 135

Excel ჭკვიანი ცხრილის რიცხვების ფორმატების შეცვლა, გაკვეთილი 136

როგორ მუშაობს excel სლაისერი, სლაისერის ამოღება, გაკვეთილი 137

ფურცლის დაბეჭდვისას Excel სლაისერის დამალვა, გაკვეთილი 138

Excel სლაისერის გაფართოებული პარამეტრები, გაკვეთილი 139

Excel სლაისერის დამალვა ფურცლიდან, გაკვეთილი 140

პიქსელური სურათის ჩასმა Excel ფურცელში, გაკვეთილი 141

ვექტორული სურათის ჩასმა Excel ფურცელში, გაკვეთილი 142

პიქსელური სურათის ფონის მოხსნა Excel-ში, გაკვეთილი 143

პიქსელური გამოსახულების ფონის მოცილების ხელსაწყოები Excel-ში, გაკვეთილი 144

გამოსახულების სიმკვეთრის, სიკაშკაშის, კონტრასტის რეგულირება Excel-ში, გაკვეთილი 145

სურათის ფერის ტემპერატურისა და გაჯერების შეცვლა Excel-ში, გაკვეთილი 146

მხატვრული გამოსახულების ეფექტები Excel-ში, გაკვეთილი 147

როგორ შევკუმშოთ სურათები Excel-ში, გაკვეთილი 148

სურათის შეცვლა ან გადატვირთვა Excel-ში, გაკვეთილი 149

სურათის საზღვრების შეცვლა Excel-ში, გაკვეთილი 150

გამოსახულების განლაგება Excel-ში, გაკვეთილი 151

სურათის წინ ან უკან გადატანა Excel-ში, გაკვეთილი 152

სურათების გასწორება Excel-ში, გაკვეთილი 153

სურათის ბადეზე მიმაგრება Excel-ში, გაკვეთილი 154

სურათების დაჯგუფება Excel-ში, გაკვეთილი 155

ზომის შეცვლა, როტაცია და სურათის პარამეტრების აღდგენა, ექსელის გაკვეთილი 156

Excel-ში სურათის ჩასმა SmartArt-ში, გაკვეთილი 157

როგორ ამოვიღოთ გამოსახულების (მედია) ფაილები Excel-დან, გაკვეთილი 157-1

ვექტორული სურათის რედაქტირება Excel-ში, გაკვეთილი 158

ვექტორული ნახატი Excel-ში, გაკვეთილი 159

ფიგურის შეცვლა Excel-ში, გაკვეთილი 160

Excel ფიგურის დამაკავშირებელი ხაზები, გაკვეთილი 161

ტექსტის ჩასმა Excel-ის ფიგურაში, გაკვეთილი 162

Excel-ის ფიგურის ხატვის რეჟიმის ჩაკეტვა, გაკვეთილი 163

ფიგურის ფორმულა, უჯრის ფორმულით მიბმა ფიგურასთან ექსელში, გაკვეთილი 164

ვექტორული ობიექტის ზომის შეცვლა, გაყინვა, უჯრედების გაზრდისას Excel-ში, გაკვეთილი 165

ვექტორული ობიექტის სტილის გამეორება სხვა ობიექტებისთვის Excel-ში, გაკვეთილი 166

ფიგურის შეცვლის გარეშე ტექსტის ქცვლილება Excel-ში, გაკვეთილი 167

ხის შექმნა Excel SmartArt-ში, გაკვეთილი 168

ჩასვით ტექსტი ხის შესაქმნელად SmartArt-ში, Excel, გაკვეთილი 169

ფიგურის ფორმულა, უჯრედის მიბმა SmartArt-თან Excel-ში, გაკვეთილი 170

ეკრანის ანაბეჭდები აქტიური ფანჯრებიდან Excel-ში, გაკვეთილი 171

დააინსტალირეთ დანამატები Excel-ში, გაკვეთილი 172

ამოიღეთ დანამატები Excel-დან, გაკვეთილი 173

Excel-ის დანამატების მართვა, გაკვეთილი 174

როგორ შევქმნათ დიაგრამა ან გრაფიკი ექსელში, გაკვეთილი 175

ექსელში დიაგრამის ან გრაფიკის წყაროს გაფართოება, გაკვეთილი 176

ექსელის დიაგრამის ან გრაფიკის პარამეტრები, გაკვეთილი 177

ექსელის დიაგრამის ან გრაფიკის სვეტის სახელის გადარქმევა, გაკვეთილი 178

ექსელის დიაგრამის ან გრაფიკის აღწერილობის დამატებითი პარამეტრები, გაკვეთილი 179

შექმენით კრებსითი ცხრილი და დიაგრამა ერთდროულად Excel-ში, გაკვეთილი 180

სპარკლაინის შექმნა Excel-ში, გაკვეთილი 181

Sparkline მაღალი და დაბალი წერტილები Excel-ში, გაკვეთილი 182

Sparkline-ის მაქსიმალური მნიშვნელობა ვერტიკალური ღერძის გასწვრივ Excel-ში, გაკვეთილი 183

Sparklines-ის დაჯგუფება Excel-ში, გაკვეთილი 184

მონაცემთა ანალიზის სწრაფი გზა Excel-ში, გაკვეთილი 185

ზომის შეცვლა Excel-ში დაწკაპებით, გაკვეთილი 186

გვერდის სათაური და ქვედა კოლონტიტული Excel-ში, გაკვეთილი 187

დაამატეთ გვერდების ნომრები Excel-ში, გაკვეთილი 188

დაამატეთ ინფორმაცია გვერდის სათაურსა და ქვედა კოლონტიტულს Excel-ში, გაკვეთილი 189

კიდევ ერთი სათაური პირველ გვერდზე Excel-ში, გაკვეთილი 190

სხვადასხვა სათაურები კენტ და ლუწ გვერდებზე Excel-ში, გაკვეთილი 191

ქვედა კოლონტიტულის მასშტაბირება დოკუმენტით Excel-ში, გაკვეთილი 192

სათაურის და ქვედა კოლონტიტულის ავტომატურად გასწორება დოკუმენტთან Excel-ში, გაკვეთილი 193

WordArt Excel-ში, გაკვეთილი 194

ჩადეთ ხელმოწერა Excel-ის დოკუმენტში, გაკვეთილი 195

ჩადეთ სხვა ტიპის ფაილი Excel-ში, გაკვეთილი 196

მათემატიკური გამოსახულების ჩაწერა ექსელში, გაკვეთილი 197

სიმბოლოების ჩასმა Excel-ში, გაკვეთილი 198

გვერდის განლაგების დიზაინის გალერეა Excel-ში გაკვეთილი 199

თქვენი საკუთარი გვერდის განლაგების შენახვა Excel-ში გაკვეთილი 200

გვერდის მინდვრის პარამეტრები Excel გაკვეთილზე 201

გადაატრიალეთ გვერდი, პორტრეტი და პეიზაჟი Excel გაკვეთილზე 202

გვერდის ბეჭდვის სტანდარტების სია Excel გაკვეთილი 203

ამობეჭდეთ მხოლოდ შერჩეული ადგილები Excel-ში, გაკვეთილი 204

გვერდის გაყოფა, ბეჭდვა არჩეული წერტილიდან Excel-ში გაკვეთილი 205

ფურცლის ფონის შეცვლა Excel-ში, გაკვეთილი 206

ბადის ხაზების ჩვენება ბეჭდვის ზონაში Excel-ში, გაკვეთილი 207

შავ-თეთრი ბეჭდვა Excel-ში, გაკვეთილი 208

ამოიღეთ ფერი და საზღვრები ბეჭდვისას Excel-ში, გაკვეთილი 209

ბეჭდვა მწკრივისა და სვეტის სათაურებით Excel-ში გაკვეთილი 210

ამობეჭდეთ კომენტარები Excel-ში, გაკვეთილი 211

ამობეჭდეთ ყველაფერი ერთ გვერდზე Excel-ში, გაკვეთილი 212

გვერდების ბეჭდვის მიმდევრობა ექსელში, გაკვეთილი 213

ბეჭდვისას ცხრილის სათაურის მარტივი გამეორება Excel-ში, გაკვეთილი 214

Excel-ში ფუნქციის პოვნა და ჩასმა, გაკვეთილი 215

SUM ფუნქცია, როგორ ავირჩიოთ უჯრედების სეგმენტები Excel-ში, გაკვეთილი 216

საშუალო არითმეტიკულის ფუნქცია Excel-ში, გაკვეთილი 217

COUNT ფუნქცია, უჯრედების დათვლა Excel-ში, გაკვეთილი 218

MAX ფუნქცია Excel-ში, გაკვეთილი 219

MIN ფუნქცია Excel-ში, გაკვეთილი 220

თუ ფუნქცია Excel-ში, გაკვეთილი 221

SUMIF ფუნქცია Excel-ში, გაკვეთილი 222

SUMIFS ფუნქცია Excel-ში, გაკვეთილი 223

TODAY ფუნქცია აჩვენებს დღევანდელ თარიღს Excel-ში, გაკვეთილი 224

HYPERLINK ფუნქცია Excel-ში, გაკვეთილი 225

ROUND ფუნქცია Excel-ში, გაკვეთილი 226

UPPER ფუნქცია Excel-ში, გაკვეთილი 227

LOWER ფუნქცია Excel-ში, გაკვეთილი 228

COUNTIF ფუნქცია Excel-ში, გაკვეთილი 229

რამდენი დღეა თარიღებს შორის, Excel, გაკვეთილი 230

როგორ გავყინოთ ფორმულის დინამიკა ერთ უჯრედში, ექსელის გაკვეთილი 231

მათემატიკური მოქმედებები Excel-ში, გაკვეთილი 232

უჯრედი დინამიურად ტოლია უჯრედის, უჯრედების დინამიური გაერთიანება Excel-ში, გაკვეთილი 233

შექმენით ფორმულები ერთი დაწკაპუნებით Excel-ში, გაკვეთილი 234

აირჩიეთ ჩანაწერები ცხრილიდან VLOOKUP ფუნქცია Excel-ში, გაკვეთილი 235

დაასახელეთ ობიექტები, საუკეთესო ფუნქცია Excel-ში, გაკვეთილი 236

ობიექტების მეზობლების დასახელება Excel-ში, გაკვეთილი 237

დასახელება Excel-ში სათაურიდან, გაკვეთილი 238

დასახელების სხვადასხვა ტექნიკა Excel-ში, გაკვეთილი 239

ობიექტის სახელი, როგორც დინამიური კონცეფცია Excel-ში, გაკვეთილი 240

ობიექტის სახელი ბმულებში, Excel გაკვეთილი 241

ფორმულების ჩვენება Excel უჯრედებში, გაკვეთილი 242

დაკავშირებული ფორმულების ჩვენება Excel-ში გაკვეთილი 243

იპოვეთ Excel-ში შეცდომები დაკავშირებულ ფორმულებში, გაკვეთილი 244

ცვლილებების მონიტორინგი ექსელში, გაკვეთილი 245

შეადარეთ Excel-ში ცვლილებები ფაილის ვერსიებს შორის , გაკვეთილი 246

ფორმულის დაპაუზება ექსელში, გაკვეთილი 247

მთავარი მენიუს დამალვა ან ჩვენება Excel-ში, გაკვეთილი 248

ჩასვით ცხრილი ინტერნეტიდან Excel-ში, გაკვეთილი 249

ჩასვით ცხრილი excel-ში MS Access-დან, გაკვეთილი 250

ჩაწერეთ მხოლოდ წინასწარ განსაზღვრული რიცხვითი მნიშვნელობები Excel-ის უჯრედში, გაკვეთილი 251

ტექსტის შეყვანის კონტროლი Excel უჯრედში, გაკვეთილი 252

თარიღის შეყვანის კონტროლი Excel უჯრედში, გაკვეთილი 253

Excel-ის უჯრედში სიის შეყვანის კონტროლი, გაკვეთილი 254

მომნიშვნელი (ჩექბოქსი) ექსელში, გაკვეთილი 254-1

შეყვანის შეცდომის შეტყობინება Excel-ში, გაკვეთილი 255

Excel-ში უჯრედების შეყვანის წესების წაშლა, გაკვეთილი 256

Excel-ში შეყვანის წესების დარღვევის მქონე უჯრედების ჩვენება, გაკვეთილი 257

მნიშვნელობების ჯამი ვერტიკალური კონსოლიდაციის ცხრილით Excel-ში, გაკვეთილი 258

მნიშვნელობების ჯამი ჰორიზონტალური ცხრილის კონსოლიდაციით Excel-ში, გაკვეთილი 259

მნიშვნელობების ჯამი კონსოლიდაციით, Excel-ში ორიგინალურ მონაცემებთან ბმულის შექმნა, გაკვეთილი 260

ტექსტის დაყოფა სვეტებად Excel-ში დელიმიტერის გამოყენებით, გაკვეთილი 261

ტექსტის დაყოფა სვეტებად ტექსტის სიგრძის გამოყენებით Excel-ში, გაკვეთილი 262

დააკოპირეთ გაფილტრული ცხრილი გაფართოებული ფილტრის მეშვეობით Excel-ში, გაკვეთილი 263

გეგმა ექსელში (დაგეგმარება პროგნოზირება), გაკვეთილი 264

აჩვენეთ ყველა პროგნოზის სცენარი ახალ ფურცელზე Excel-ში, გაკვეთილი 265

გადააკეთეთ ყველა პროგნოზის სცენარი კრებსით ცხრილად Excel-ში, გაკვეთილი 266

უკუთვლა ექსელში, რამდენია საჭირო, რომ მივიღოთ სასურველი პასუხი, გაკვეთილი 267

სესხის კალკულატორი, PMT ფუნქცია Excel-ში, გაკვეთილი 268

ექსელში მარტივი ლოგიკის მასშტაბირება სხვა ფორმულიდან, გაკვეთილი 269

ექსელში რთული ლოგიკის მასშტაბირება სხვა ფორმულიდან, გაკვეთილი 270

პროგნოზის ფურცლის შექმნა Excel-ში, გაკვეთილი 271

პროგნოზის ცხრილის დიზაინი Excel-ში, გაკვეთილი 272

ცხრილების პროგნოზირება მეტი ვარიანტი Excel-ში, გაკვეთილი 273

მონაცემთა დაჯგუფება, ხის შექმნა Excel-ში, გაკვეთილი 274

მართლწერის შემოწმება Excel-ში, გაკვეთილი 275

სინონიმების ლექსიკონი Excel-ში, გაკვეთილი 276

სამუშაო ფურცლის სტატისტიკა Excel-ში, გაკვეთილი 277

სტილისტიკის შემოწმება ექსელში, გაკვეთილი 278

თარგმნა Excel-ში, გაკვეთილი 279

ყველა კომენტარის ერთდროულად ჩვენება Excel-ში, გაკვეთილი 280

Excel-ის ფურცლის დაცვა ადმინისტრატორის უფლებების გამოყენებით, გაკვეთილი 281

გამოუყენებელი უჯრედების გაქრობა Excel-ში, გაკვეთილი 282

ფურცლის ბადის ხაზების დამალვა ან ჩვენება Excel-ში, გაკვეთილი 283

ფორმულის ზოლის დამალვა ან ჩვენება Excel-ში, გაკვეთილი 284

სათაურების დამალვა ან ჩვენება Excel გაკვეთილზე 285

ფურცლის გადიდება ან შემცირება Excel-ში, გაკვეთილი 286

გაყინეთ პირველი სვეტი Excel-ში, გაკვეთილი 287

გაყინეთ ზედა მწკრივი Excel-ში, გაკვეთილი 288

Excel-ში სასურველი წერტილის ზემოთ და მარცხნივ გაყინვა, გაკვეთილი 289

ეკრანის გაყოფა Excel-ში, გაკვეთილი 290

მაკროსის მეშვეობით მოქმედებების გამეორება Excel-ში, გაკვეთილი 291

გზის გამეორება მაკროსის გამოყენებით Excel-ში, გაკვეთილი 292

როგორ შევქმნათ რელაციური მოდელი Excel-ში, გაკვეთილი 293

Excel-ის რელაციური მოდელი, გარე გასაღები, გაკვეთილი 294

ორი ექსელ ცხრილის რელატიური კავშირი, ერთი ბევრთან, გაკვეთილი 295

კრებსითი ცხრილი დაკავშირებული ცხრილებიდან Excel-ში, გაკვეთილი 296

როგორ ჩართოთ Power Pivot Excel-ში, გაკვეთილი 297

როგორ აჩვენებს Power Pivot მენეჯერი რალატიურად დაკავშირებულ ცხრილებს Excel-ში გაკვეთილი 298

რეალტიური მოდელი სამ ცხრილს შორის Excel-ში, გაკვეთილი 299

როგორ აჩვენებს Power Pivot მენეჯერი რეალატიურ კავშირს სამ ცხრილს შორის ექსელში, გაკვეთილზე 300

როგორ დავამატოთ ახალი გამოთვლადი ველი Power Pivot Manager-ში, ექსელის გაკვეთილი 301

როგორ აჩვენებს კრებსითი ცხრილი გამოთვლად ველს Power Pivot Manager-ში, გაკვეთილი 302

ახალი გამოთვლადი ველების დამატება Power Pivot Manager-ში, ექსელი გაკვეთილი 303

დაამატეთ ზომები Power Pivot Manager-იდან, Excel გაკვეთილი 304

მოგების ზომის დამატება Power Pivot Manager-იდან, ექსელი გაკვეთილი 305

დაამატეთ ზომა, საშუალო მოგება მომხმარებელზე Power Pivot Manager-ში, ექსელი გაკვეთილი 306

როგორ ვაჩვენოთ მოგება თითოეული მომხმარებლისთვის შედარებით კრებსით ცხრილში, Excel გაკვეთილი 307

KPIs ეფექტურობის ინდიკატორი, ექსელის გაკვეთილი 308

დაამატეთ სლაისერი და კრებსითი დიაგრამა შედარებითი რეალაციური ცხრილისთვის, ექსელ გაკვეთილი 309

მონაცემთა და დინამიური კავშირების იმპორტის შესაძლებლობა Power Pivot Manager-ში, Excel გაკვეთილი 310

ცხრილის სვეტების დამალვა Power Pivot Manager-ში, ექსელის გაკვეთილი 311

დაამატეთ კალენდარული ცხრილი მონაცემთა მოდელს, Excel გაკვეთილი 312

კრებსითი ცხრილებისა და დიაგრამების დამატება Power Pivot Manager-იდან, Excel გაკვეთილი 313

სინონიმები გამოიყენება მოთხოვნის მარტივად აღმოსაფხვრელად, ექსელის გაკვეთილი 314

ფაილის იმპორტი Excel-ში, გაკვეთილი 315

Power Query Editor ჩანაწერის გაფილტვრა რომელიც არ გჭირდებათ, ექსელის გაკვეთილი 316

სვეტის ამოღება მოთხოვნაში Power Query Editor, ექსელის გაკვეთილი 317

ორი ახალი სვეტის მიღება ერთი მოთხოვნის სვეტიდან, გაყოფა Power Query Editor, ექსელის გაკვეთილი 318

შეცვალეთ სვეტის სახელი მოთხოვნაში Power Query Editor, გაკვეთილი 319

შეცვალეთ სვეტის ტიპი მოთხოვნაში Power Query Editor, გაკვეთილი 320

შექმენით ახალი სვეტი, სვეტი მინუს სვეტი Power Query Editor, გაკვეთილი 321

დაამატეთ რიცხვი ყველა მნიშვნელობას სვეტში Power Query Editor, გაკვეთილი 322

მიიღეთ ახალი სვეტი მათემატიკური მოქმედებებით სხვა სვეტზე Power Query Editor, გაკვეთილი 323

დაამატეთ სვეტი if ოპერატორის გამოყენებით Power Query Editor-ი , გაკვეთილი 324

დაამატეთ ნუმერაცია სვეტს Power Query Editor, გაკვეთილი 325

გადაიყვანეთ ტექსტი ზედა რეგისტრში Power Query Editor, გაკვეთილი 326

სვეტის ტექსტზე ზემოქმედების ხერხები Power Query Editor, გაკვეთილი 327

სვეტების შეერთება Power Query Editor, გაკვეთილი 328

Power Query-ის რედაქტორში სვეტების მონაცემებზე ზემოქმედების სხვადასხვა გზები, გაკვეთილი 329

თარიღის გახლეჩვა Power Query Editor, გაკვეთილი 330

Power Query Editor-ის ფუნქციების ნახვა, გაკვეთილი 331

გადაიტანეთ მოთხოვნა Power Query რედაქტორიდან Excel ფურცელზე, გაკვეთილი 332.

შეკითხვის სვეტების დამალვა ან ჩვენება, Power Query Editor, გაკვეთილი 333

მოთხოვნების დაჯგუფება, Power Query Editor, გაკვეთილი 334

ნავიგაცია ექსელის შიტსა და Power Query-ს შორის, შეკითხვის პარამეტრების ჩვენება, გაკვეთილი 335

მოთხოვნაზე ზემოქმედების ხერხები, Power Query Editor, გაკვეთილი 336

სვეტის მნიშვნელობების ჩანაცვლება, Power Query Editor, გაკვეთილი 337

შეკითხვის მონაცემთა წყარო და ნებართვები, Power Query Editor, გაკვეთილი 338

დაამატეთ მონაცემთა ახალი წყარო, Power Query რედაქტორში, გაკვეთილი 339

შეცვალეთ შეკითხვის თვისებები, განახლების სიჩქარე, კავშირი, Power Query რედაქტორი, გაკვეთილი 340

Query ფაილის ექსპორტი, Power Query Editor, გაკვეთილი 341

მოთხოვნის დუბლირება Power Query Editor, გაკვეთილი 342

შექმენით ახალი მოთხოვნა არსებული მოთხოვნის საფუძველზე, Power Query Editor, გაკვეთილი 343.

არსებული მოთხოვნების გაერთიანება , Power Query Editor, გაკვეთილი 344

მოთხოვნის გაგზავნა Power Query-ის მეშვეობით, გაკვეთილი 345

ფუნქცია ინდექსი Excel-ში, გაკვეთილი 346

როგორ შევქმნათ რთული if ლოგიკა Excel-ში, გაკვეთილი 347

როგორ ამოვიღოთ ინფორმაცია ალოგიკური (რთული) სიებიდან, Excel გაკვეთილი 348

საქაღალდის სხვადასხვა ფაილებიდან ცხრილების გაერთიანება ექსელში, გაკვეთილი 349

როგორ შევქმნათ ტესტი ექსელში ან გუგლ შიიტში, გაკვეთილი 350