ქართული მართლწერა Office

ხშირად საქართველოში ის ვინც ყოველდღიურად იყენებს Word-ს, მაგალითად თარჯიმანი, რომელიც სამ ენაზე თარგმნის პროფესიონალურად არ აქვს ინფორმაცია რომ ესეთი ინსტრუმენტი არსებობს. უფასოა და დააყენეთ.

Windows-ში ძებნაში აკრიბეთ pc (This PC > Propertis) და გაარკვიეთ რამდენ ბიტიანი სისტემაა დაყენებული 64-იანი თუ 128-იანი,  და იმის მიხედვით აარჩიეთ გადმოწერისას.

ნაკლები შეცდომა ქართული ტექსტის აკრეფისას. 

Ms Office-ის ქართული მართლწერის შემმოწმებელი