ფულადი ნაკადების ანალიზი

ფაილის მეშვეობით შეძლებთ კომპანიის ან პირადი ფულადი სახსრების მართვას, უკვე განხორციელებული და მოსალოდნელი ტრანზაქციების  გათვალისწინებით, გამოიყენება  როგორც მოსალოდნელი ფულადი დეფიციტების განჭვრეტის და სწორად დაგეგმვის ინსტრუმენტი.

ფაილი მოცემულია ინგლისურ ენაზე.


 ფაილის გადმოწერა