საწყობის პროგრამა Excel-ში

Excel warehouse

ექსელში ავსებთ ჩვეულებრივ ცხრილს, არ გჭირდებათ დამატებითი ფანჯრების გახსნა  და ზედმეტი მანიპულაციები, ავტომატურად ითვლება საქონლის ნაშთები, დავალიანება/ვალდებულება მომწოდებლებთან და მყიდველებთან, მოგება/ზარალი საქონლის მიხედვით. შეძენამდე ყურადღებით გაეცანით სურათზე მოცემულ ფუნქციურ სქემას და ვიდეოს.