საწყობის პროგრამა Excel-ში

Excel warehouse

ექსელში ავსებთ ჩვეულებრივ ცხრილს, არ გჭირდებათ დამატებითი ფანჯრების გახსნა  და ზედმეტი მანიპულაციები, ავტომატურად ითვლება საქონლის ნაშთები, დავალიანება/ვალდებულება მომწოდებლებთან და მყიდველებთან, მოგება/ზარალი საქონლის მიხედვით. შეძენამდე ყურადღებით გაეცანით სურათზე მოცემულ ფუნქციურ სქემას და ვიდეოს.


საწყობი ექსელში სქემა


საწყობის პროგრამა Excel-შისაწყობის გაძლიერებული ვერსია 

ექსელის ფაილის გარდა შეგიძლიათ გაეცნოთ საწყობის გაძლიერებულ ვერსიას

 ფაილის გადმოწერა