სესხები


 სესხები

სესხი არის ფურცელზე დაწერილი იდეალური პირობა გამსესხებლისთვის, რომელსაც არ ეხება არანაირი ცვლილებები. მსესხებლის მხრიდან სესხის დაფარვას სჭირდება სწორი გათვლა, რეალობის სწორი შეფასება, დროული გადაწყვეტილებები. 

სესხის მართვის ინსტრუმენტი, საშუალებას გაძლევთ  ზუსტად აკონტროლოთ ყოველ კვირეული ბიუჯეტი, აკეთოთ სწორი სვლები,  წინასწარ ხედავდეთ რა მიმართულებით ვითარდება მოვლენები. აღნიშნული ფაილი შეიქმნა აშშ მოქალაქის დაკვეთით გრძელვადიანი სესხის კონტროლის მიზნით. საჭიროებს ყოველ კვირეულ მუშაობას და მონაცემების შეყვანას, რის შედეგადაც ხედავთ მეტ საპროგნოზო ინფორმაციას, ფაილი თქვენს მაგივრად არ იღებს გადაწყვეტილებას, აჩვენებს ობიექტურ სურათს შეყვანილი მონაცემების საფუძველზე.

ყურადღებით გაეცანით ვიდეოს და დარწმუნდით რომ ფაილი მისაღებია თქვენთვის.  ენა ინგლისური.

 გვერდზე გადასვლა 


დამატებითი ფაილი ხარჯების და შემოსავლების დასაგეგმად ქართულ ენაზე, ყოველთვიური გათვლებისთვის

 დამატებითი რესურსი