აუდიტი

 

Audit services,Аудиторские услуги

აუდიტი საგადასახადო ან ფინანსური კუთხით, ბუღალტერიის ხარვეზების დადგენა ან გამოსწორება. საგადასახადო დავაში კომპანიის წარმომადგენლის ფუნქცია, ინტერესების დაცვა. ფინანსური და საგადასახადო საკითხების კვლევა, კონსულტაცია.