ხელმოწერის პროგრამა

 ხელმოწერის პროგრამა

მოაწეერთ მაუსით ეკრანზე, სურათს გადაიყვანს სხვადასხვა ციფრულ ფორმატში და სადაც გინდათ ჩასვავთ.