ამორტიზაცია, ქონების გადასახადის გაანგარიშება Excel-ში

Excel-ის ფაილი დაგეხმარებათ

ქონების გადასახადის გამოანგარიშებაში + გიჩვენებთ გატარებებს ამორტიზაციის გამოანგარიშებაში + გიჩვენებთ გატარებებს

 

 სადემონსტრაციო ფაილი  ფაილის გადმოწერა