ინტერნეტ კვლევა

 

ინტერნეტ კვლევა გულისხმობს, მიიღებთ ცხრილებს სადაც მოცემული იქნება უახლოესი წარსულის მიხედვით რა ინტენსიობით ეძებდნენ საძიებო სისტემაში თქვენს მიერ სასურველ საკითხს, დანარჩენი ანალიზი თქვენზეა დამოკიდებული.

შეგიძლიათ გამოიკვლიოთ ნებისმიერი საკითხი, მაგალითად  რა არის ქართული ეროვნული დაავადება (ყველაზე მეტად გავრცელებული). რამდენ ადამიანს სურს სამწუხაროდ თავის მოკვლა, რა საქონელს ეძებენ თუ სხვა.

ცხრილი მოიცავს სამ სვეტს რას, რამდენი, როდის.

info@forms.ge