წარმოების დანახარჯების აღრიცხვა

Access Calculations

წარმოების კალკულაცია 

Microsoft Access 2016 accdb file

ფაილის მეშვეობით მარტივად შეგიძლიათ აწარმოოთ წარმოების დანახრჯების აღრიცხვა. თავდაპირველად უნდა შექმნათ წარმოების პროპორცია (რეცეპტი), პროდუქციის დასახელება და მისი წარმოებისთვის საჭირო ინგრედიენტების სია, რაოდენობა (არაუმეტეს 20 ინგრედიენტისა). შემდგომ ეტაპზე ახდენთ პროდუქტის რაოდენობის დაფიქსირებას, ისტორიის ველში ცხრილი ფორმირდება ერთიანი სიის სახით სადაც მოცემულია ყველა წარმოება და ჩამოწერილი მასალების რაოდენობა, ღირებულება. ცხრილიდან Ctr+C მეშვებით შეგიძლიათ გადაიტანოთ ინფორმაცია Excel-ში. წარმოების აქტის ფორმის ამოსაბეჭდათ საჭიროა წარმოების ნომრის მითითება.

ყურადღებით გაეცანით სადემონსტრაციო ვიდეოს