კონვერტაციის გატარება - საბუღალტრო გატარებები Excel

Excel-ის მეშვეობით შეგიძლიათ მიიღოთ კონვერტაციის გატარებები გააკეთოთ შესაბამისი გათვლები. მოხერხებული ტექნიკური საშუალება დამწყები ან გამოცდილი კადრებისთვის.

ფაილი შემოწმებულია, არცერთი პრეტენზია ან გაუგებრობა მომხმარებელთა მხრიდან  არ დაფიქსირებულა , 100%-იანი შედეგი. 


 სადემონსტრაციო PDF  ფაილის გადმოწერა