ხელფასის დათვლა Excel

ფაილი დაგეხმარებათ ხელფასების საშემოსავლოს, საპენსიოს დათვლაში

ხელფასის ავანსების გაცემისას.

Excel-ის გახსნისას ჩართეთ Security Warning Macros have been Disabled > Options > Enable the content

List შიტზე ერთხელ შექმენით თანამშრომლების ხელფასის სქემა , რის შემდგომ შეგიძლიათ დააკოპიროთ მონაცემი სხვა თვეებში ღილაკი "Replace sheet"-ის მეშვეობით

არ გადაარქვათ ფაილს ან მასში არსებულ შიტებს სახელები, მაკროსი სხვა სახელებთან აღარ იმუშავებს.


 სადემონსტრაციო PDF  ფაილის გადმოწერა