მაღაზიის პროგრამა

აკონტროლეთ მაღაზია სახლიდან გაუსვლელად:  შემოსავლები, ხარჯები, ნაშთები,  გაყიდვების ანალიზი , ფულის მოძრაობა  სხვა. მონაცემები ინახება ამაზონის ქლაუდ სერვერებზე უსაფრთხოების ყველა ნორმის დაცვით.