საგადასახადო კოდექსი ( 2019 - 2014 წლის ) -Tax code


საგადასახადო კოდექსი -Tax code