ანგარიშთა გეგმა

ფაილი საბუღალტრო გატარებების სასწავლად, ავტომატურად მიუთითებს, რომელი ანგარიში იზრდება დებეტში ან კრედიტში ან პირიქით.

კონსულტაცია info@forms.ge

ანგარიშთა გეგმა