ანგარიშთა გეგმა

https://sites.google.com/site/formsgeeasytax/docs/DC.pdf?attredirects=0&attachauth=ANoY7cpDzFAdv2p96oAbajkm-Lj4WRQN_CsbqfmnlZhMoX_TbYN7IzU3-KsWe4Qm1-9Cn5FIRl-3sscObzB3gAFQUvzsDb3DSIjfpuyjDOBCc8-OWoI8JfCBJTPlL6vqLWFEyM42hsGb9ped-fEQGUNmByd4Py14eveLSdcosD3PbJi4VG1Cb6xtFXdxJSlWGVEPjuH5BI0qrEBkFBXFxIdL9WeEuHy6Pg%3D%3D  ფაილი საბუღალტრო გატარებების სასწავლად, ავტომატურად მიუთითებს, რომელი ანგარიში იზრდება დებეტში ან კრედიტში ან პირიქით.

eBook Creator Software

ანგარიშთა გეგმა