საგადასახადო კოდექსი ( 2017 - 2014 წლის ) -Tax code

საგადასახადო კოდექსი -Tax code