საგადასახადო კოდექსი ( 2015 - 2014 წლის )

მრჩევლის აყვანა საგადასახადო და ფინანსურ საკითხებში

საგადასახადო კოდექსი ‎( 2014 წლის )‎


საქართველოს პრეზიდენტი    მ. სააკაშვილი

თბილისი,
2010 წლის 17 სექტემბერი.
№3591– II ს