საგადასახადო კოდექსი ( 2017 - 2014 წლის ) -Tax code


კონსულტაცია info@forms.ge

საგადასახადო კოდექსი -Tax code