საქონლის თვითღირებულების გამოთვლა

ექსელის ფაილი დაგეხმარებათ განბაჟებისას საქონლის თვითღირებულების დათვლაში.

თვითღირებულება ითვლება ორი ხერხით

1) ფასების პროპორციის მიხედვით

2) რაოდენობის პროპორციის მიხედვით

აუცილებლად გაეცანით მაგალითს.

რთული პროპორცია საბაჟო გადასახადისგან გათავისფლების გათვალისწინებით

თვითღირებულება ითვლება ორი ხერხით

1) ფასების პროპორციის მიხედვით, გათავისფლების გათვალისწინებით.

2) რაოდენობის პროპორციის მიხედვით, გათავისფლების გათვალისწინებით.

აუცილებლად გაეცანით მაგალითს.

https://pay.paddle.com/checkout/549655
https://buy.paddle.com/product/578068