საწყობის პროგრამა Excel-ში

Excel-ის ფაილი საწყობის მოძრაობის მარტივი აღრიცხვისთვის

1. საქონლის ნაშთი

2. საქონლის ბრუნვა

3. ვალდებულებების, მოთხოვნების ნაშთი

4. ვალდებულებების, მოთხოვნების ბრუნვა

5. მოგება-ზარალი საქონლის მიხედვით

https://pay.paddle.com/checkout/554986