საქონლის თვითღირებულების გამოთვლა

ფაილი დაგეხმარებათ განბაჟებისას საქონლის თვითღირებულების დათვლაში.

თვითღირებულება ითვლება ორი ხერხით

1) ფასების პროპორციის მიხედვით

2) რაოდენობის პროპორციის მიხედვით

გაეცანით მაგალითს.

რთული პროპორცია საბაჟო გადასახადისგან გათავისფლების გათვალისწინებით

თვითღირებულება ითვლება ორი ხერხით

1) ფასების პროპორციის მიხედვით.

2) რაოდენობის პროპორციის მიხედვით.

გაეცანით მაგალითს.

https://pay.paddle.com/checkout/549655
https://buy.paddle.com/product/578068