დაგროვებითი საპენსიო სქემის შესახებ

დაგროვებითი საპენსიო ფონდი არ შეიძლება იყოს იძულებითი, ნებაყოფლობითად მუშაობს მხოლოდ მაშინ , თუ სახელმწიფო პროგრამის სარგებელი აღემატება მოქალაქის მიერ ანალოგიური დროის პერიოდში ბანკში უცხოური ვალუტის შენახვით მიღებულ სარგებელს.

შინაარსით გულისხმობს მოსახლების აქტიურ ნაწილს უკვე არსებული გადასახადების ხარჯზე უნდა შესწევდეს საპენსიო ასაკის მოსახლების ღირსეული შენახვის უნარი, სხვა დანარჩენი მიდგომა ნიშნავს უბრალოდ გადასახადების გაზრდას.

საპენსიო სქემა რელურად მუშაობს სახელმწიფოს მიერ შემოწმებული გრძელვადიანი მომგებიანი პროექტებში დივიდენდის უფლების გამოყენებით. მაგალითად გადასახადის გადამხდელი იხდის დამატებით თანხას იმ იმედით, რომ მოცემული თანხა მოხმარდება რომელიმე პორტის ან ენერგეტიკული ობიექტის მშენებლობას და მომავალში მისაღები დივიდენდის ნაწილი უზრუნველყოფს ღირსეული საპენსიო უზრუნველყოფას.

დიდი პროექტის გარეშე საპენსიო სქემა არ მუშაობს.