სავალუტო ანგარიშების გადაფასება, ბუღალტრული გატარებები

სავალუტო ანგარიშების გადაფასება, აზრი და გატარების ტექნიკა