ხელფასი საშემოსავლოს გარეშე, ბუღალტრული გატარებები