ძირითადი საშუალებების აფასება / ჩამოფასება, ბუღალტრული გატარებები