ავანსის დღგ-ის გატარება, ხშირად დაშვებული შეცდომა, ბუღალტრული გატარებები