ხელფასი + საშემოსავლო + დაზღვევა საკუთარი ხარჯით, ბუღალტრული გატარებები