ძირითადი საშუალების მონტაჟი ( დროში გახანგრძლივებული მონტაჟის დროს), ბუღალტრული გატარებები