ძირითადი საშუალებების უსასყიდლოდ მიღება, ბუღალტრული გატარებები