ძირითადი საშუალებების გაყიდვა, ბუღალტრული გატარებები