შენობის, ნაგებობის შეძენა, ბუღალტრული გატარებები

ბუღლატრულად შენობის ან ნაგებობის შეძენა უნდა გაიყოს ცალკე მიწად ცალკე შენობად.