უვადოთ ნაყიდი პროგრამის ამორტიზაცია საბუღალტრო გატარება