საქონლის შეძენა ჩასათვლელი აქციზით, ბუღალტრული გატარებები

აქციზი ტარდება მხოლოდ მაშინ თუ აქციზს ითვლიან, სხვა შემთხვევაში არ ტარდება და

საქონლის შეძენის თანხაში აისახება.