საქონლის გაყიდვა პოსტერმინალით კომისია, ბუღალტრული გატარებები