საქონლის გაყიდვა პოსტერმინალით (დღგ-ის შემცირება), ბუღალტრული გატარებები

სპეციალური ხელშეკრულების არსებობისას, კლიენტი ყიდვისას თანხას უხდის ორ საწარმოს ერთდროულად, თანხის პირველი ნაწილი საქონლის ღირებულებაა 117 ლარი , თანხის მეორე ნაწილი 1 პოსტერმინალის მომსახურების ღირებულება.