საქონლის გაყიდვა დღგ-ის ჩათვლით (სტილი 2), ბუღალტრული გატარებები