საქონლის გაყიდვა დღგ-ის ჩათვლით ( სტილი 1) , ბუღალტრული გატარებები