კომპანიის მიერ შვილობილი კომპანიის შეძენა, ბუღალტრული გატარებები