ბარტერი ძირითადი საშუალებების, ბუღალტრული გატარებები