შედარების აქტი

გადმოწერეთ და შეავსეთ პირდაპირ PDF ფორმატში, ნებისმიერი Reader-ის მეშვეობით ( Adobe Reader , Foxit Reader სხვა).

ფორმის ბრაუზერში შესავსებად, გამოიყენეთ ფონტი აკადმთავრული AcadMtavr

სისტემური ქართული კლავიატურით ფორმის რედაქტირებისთვის გახსენით ის Microsoft Edge ბოლო ვერსიის მეშვეობით.

https://f790c271-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/formsgeeasytax/pormebi-www-forms-ge/shedarebis-akti/reconciliation_of_accounts.pdf?attachauth=ANoY7cqHJlYXOdkzmj528uA7UoHHVv1g-c-W4ozZs-ERYaXMeE4c2Qiub0iCTrZXNxs_B1hwBSv3NZ0y1_ixTeh-R2svygEGIZ_baaLIO_6Ivh7e0GZ8XFPa_tmZKsQ-C5z7SxLApyxtkluJwGrf_5-uTkkhOSF7eDJrEnnMyu9UJVymB8lbjkN1pbjkKSBcYWKmzrZok3JuqdJjj_VEmeLnoIEx4F8hdvEDIOSy1raYLzIiv6WDCTfjuF21Ld7YH6oCZrmOkjdH_h98U4YeN2akDl4K7FqOEb1MTgfelLjvl8Kwso1aKYg%3D&attredirects=0&revision=1

შედარების აქტი