ქართული მართლწერა Office

ნაკლები შეცდომა ქართული ტექსტის აკრეფისას.

Ms Office-ის ქართული მართლწერის შემმოწმებელი

Office 2007 ,

Office 2010

Office 2013

მრთლწერის შემოწმების ხელსაწყო ოფის 2013

მრთლწერის შემოწმების ხელსაწყო ოფის 2007

http://www.4ona.com/sakartvelo/georgian-spell-checker-office