ინკოტერმსები

EXW გადატვირთვა საწარმოდან

FCA ტვირთის გადატვირთვა გადამზიდავამდე

FAS გადატვირთვა ნავსადგურში გემის გასწვრივ

FOB მიწოდება გემის ბაქანზე

CFR დანიშნულების ნავსადგურში ტვირთის მიწოდება, შეიცავს თვითღირებულებას + სატრანსპორტო ხარჯი

CIF დანიშნულების ნავსადგურში ტვირთის მიწოდება, შეიცავს თვითღირებულებას + სატრანსპორტო ხარჯი + დაზღვევის ხარჯი

DAT ტერმინალამდე ტვირთის მიწოდება , შეიცავს განბაჟების ხარჯების გარეშე თვითღირებულებას + ტერმინალამდე სატრანსპორტო ხარჯი + ტერმინალალზე ჩამოტვრთვამდე დაზღვევა

DAP დათქმულ ადგილამდე ტვირთის მიწოდება განბაჟების ხარჯების გარეშე შეიცავს თვითღირებულებას + სატრანსპორტო ხარჯი + დაზღვევა ტვირთის ჩამოტვირთვამდე

CPT ტვირთის მიწოდება დანიშნულების ადგილზე შეიცავს თვითღირებულებას + სატრანსპორტო ხარჯი

CIP ტვირთის მიწოდება დანიშნულების ადგილზე შეიცავს თვითღირებულებას + სატრანსპორტო ხარჯი + დაზღვევის ხარჯი

DDP ტვირთის მიწოდება დანიშნულების ადგილზე გადახდილი საბაჟო გადასახადებით

DDU ტვირთის მიწოდება დანიშნულების ადგილზე გადაუხდელი საბაჟო გადასახადებით

DEQ ტვირთის მიწოდება ნავსადგურში გადახდილი საბაჟო გადასახადებით

DES ტვირთის მიწოდება დანიშნულების ნავსადგურში გემის ბაქანზე

DAF ტვირთის მიწოდება საზღვრამდე